...není jen o nakupování!

jsem DODAVATEL

Chci dodávat kvalitní zboží za odpovídající ceny.

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

v posledním čase je stále aktuálnější diskuze nad projednávanou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek i v oblasti potravin, které doposud byly z tohoto zákona vyjmuty.

Rád bych Vás informoval, že v současné době spolupracujeme spolupracujeme s předními poskytovateli obecných systémů pro elektronizaci veřejných zakázek v ČR, jejichž služeb bezpochyby využíváte při nákupu jiného zboží. Můžete se proto spolehnout, že v době účinnosti projednávané novely zákona budeme mít s těmito systémy společné řešení, která pak s Vámi rádi nastavíme a pracovníky na propojení zaškolíme.

Nákupní portál FirstBuySale® tak budete moci využívat i nadále se všemi výhodami, které přináší. Zároveň budou splněny všechny legislativní požadavky definované zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se na tu budoucí.

Lumír Dokonal
ředitel společnosti